Poradní sbor

   

    Znalecká činnost je upravena téměř půl stoletím starým Zákonem č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících. Paragraf 16 uvedeného zákona stanovuje, aby v oborech, u nichž to odůvodňuje jejich povaha se zřídili poradní orgány ministra spravedlnosti pro znalecké otázky. V r. 1973 byl ustanoven ministerstvem spravedlnosti poradní sbor pro znalecké otázky z písmoznalectví, který je doposud jediný, pro který je takový poradní sbor zřízený.

    Každý žadatel o jmenování soudním znalcem v oboru písmoznalectví se specializací na ruční písmo či oboru kriminalistika se specializací zaměřenou na expertizu ručního písma musí úspěšně složit ústní zkoušky (kterým předchází vyhotovení zkušebního znaleckého posudku) před tímto poradním sborem ministra spravedlnosti.