Druhy ručního písma a podpisů

   

    Pímoznalecké zkoumání a expertizu ručního písma je možné provádět u jednotlivých druhů písma, podpisů a číslic. A jaké jsou druhy písma a podpisů? Odpověď naleznete níže.

    V České republice se běžně setkáváme se třemi druhy písma, a to kurzívním, hůlkovým a perličkovým. Při vývoji abecedy vznikla potřeba vymyslet takové písmo, které by bylo rychlé a časově úsporné. K tomuto účelu se nejvíce hodil kurzívní druh písma, který naznamenal na počátku 19. století prudký rozvoj. Až do dnešních dnů je na Českých školách především vyučováno známé psací písmo. Již v roce 1932 byly zavedeny výnosem ministerstva školství a osvěty jednotné tvary této psací latinky. Školní norma je na našich školách platná dosud.[1] Typickým znakem je spojování více písmen jedním tahem a pravý sklon.

    V současnosti se ale vedle latinky začíná rozmáhat výuka nového písma "Comenia Script", které se dříve či později také stane předmětem zkoumání za účelem identifikace pisatele.

 

                 

                                     

                 

    Prolínáním jednotlivých druhů vznikají různé kombinace, např. poloperličkové písmo. Předmětem písmoznaleckého zkoumání mohou být i číslice, které stojí samostatně vedle jednotlivých druhů písma.

                 

    Stejně jako u ručního písma, rozeznáváme tři základní druhy podpisů. Textový podpis se zpravidla vyznačuje nižší písařskou úrovní. Nacvičený podpis bývá naopak charakteristický vyšší individualizací. Parafa je výrazně zjednodušeným podpisem. Mnohdy ji tvoří pouze jediný znak (zpravidla úvodní iniciála) nebo multikomponentní spojení. Stejně jako u rukopisů je možné se u podpisů setkat s různými kombinacemi (např. textový podpis s nacvičenými prvky).

 

                   

                   

                   

 


[1] RAK, Roman, et. al. Biometrie a identita člověka : ve forenzních a komerčních aplikacích, s. 415.