Služby, které Vám v oblasti identifikačního zkoumání písma mohu nabídnout:

  • znalecké zkoumání a podání znaleckého posudku (v listinné podobě, příp. ústně do protokolu),

  • zpracování odborného vyjádření, stanoviska či odborného posudku,

  • poradenská a konzultační činnost,

  • pořádání seminářů a školení,

  • spolupracuji se soudními znalci se specializací na jazykovou expertizu a technickou expertizu písemností - tzn., že v případě potřeby a po domluvě s klientem mohu zajistit konzultanta s danou specializací pro řešení dílčích otázek.

   

    Nabízímm vstřícné a rychlé jednání při zachování příznivých cen. Působím v rámci celé České republiky. Garantuji profesionálně odvedenou práci.

 

 

Identifikační zkoumání ručního písma se zaměřuje především na tyto cíle:

  •  identifikaci pisatele ručně psaného projevu,
  •  určení počtu pisatelů v rámci jednoho ručně psaného textu,
  •  vymezení počtu pisatelů u více ručně psaných projevů,
  •  ověření pravosti sporného podpisu (popř. podpisů),
  •  identifikaci pisatele padělku smyšleného charakteru (lze provést v určitých případech).