Československá společnost pro písmoznalectví (SPP)

Československá společnost pro písmoznalectví (SPP) [1] je profesní sdružení znalců působících v oblasti forenzní identifikace pisatele ručního písma. Mezi hlavní aktivity SPP patří průběžné vzdělávání, ověřování kvalifikace znalců a standardizace postupů znaleckého zkoumání. SPP sdružuje většinu pracovníků znaleckých ústavů Policie ČR a civilních znalců, kteří se v České republice zabývají zkoumáním pravosti podpisů a identifikací pisatele ručně psaných textů v rámci znaleckých oborů písmoznalectví a kriminalistika.

Československá společnost pro písmoznalectví byla založena v roce 2013. V západních zemích jsou sdružení znalců již delší dobu běžnou součástí jejich praxe, protože přispívají ke vzdělávání, ověřování kvalifikace a standardizaci metod a postupů.

 

[online]. Brandýs nad Labem - Stará Boleslav : SPP, 2013 [cit. 2016-6-2]. Dostupné na WWW: < https://www.pismoznalectvi.org/o-spolku/>.