Srovnávací materiál

 

    Pro potřeby písmoznaleckého zkoumání je nutné vedle sporného materiálu předložit také srovnávací materiál. Sporný materiál je taková písemnost, u které je zapotřebí identifikovat pisatele anebo ověřit pravost podpisu. Naopak srovnávací materiál vznikl rukou osoby, jejíž totožnost je známa.

    Srovnávacím materiálem mohou být jak ukázky, což jsou dokumenty vzniklé spontánně a bez uvědomění, že budou použity pro účely identifikačního zkoumání, tak i zkoušky písma, které zpravidla vznikají ve vztahu k prověřované věci. Zkouškou písma může být např. diktát nebo zkouška podpisů.

    Zkoušky mnohdy zajišťují samotní písmoznalci a experti na ruční písmo, protože mohou usměrňovat pisatele podle potřeby, což napomáhá k získání kvalitního a adekvátního srovnávacího materiálu. A právě kvalita a rozsah srovnávacího materiálu mají vliv na to, zda srovnávací materiál vyhovuje požadavkům zkoumání. Pro zkoumání je zpravidla vhodné mít k dispozici jak ukázky, tak i zkoušky.