Základní právní úprava znalecké činnosti v České republice

     

    Výkon znalecké činnosti je upraven Zákonem č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnícícíh. K provedení tohoto zákona slouží vyhláška ministra spravedlnosti č. 37/1967 Sb., kterou dále upravuje např. novela č. 432/2002 Sb. (akutální hodinové sazby) a novela č. 444/2011 Sb.   Vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 23/2002 Sb. pak stanovuje výše odměny za odborné vyjádření podané na žádost orgánů činných v trestním řízení. Uvedené hodinové sazby v obou vyhláškách jsou více jak deset let nezměněny bez ohledu na inflaci.

 

    Znalci jsou oprávněni vykonávat znaleckou činnost i mimo obvod krajského soudu, v jehož seznamu jsou zapsáni. Znalecký posudek podává osoba, která splnila všechny zákonem předepsané náležitosti (zejména prokázala odborné znalosti a dovednosti a délku praxe) a je zapsána do seznamu znalců dle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících.

 

    Znaleckou činnost dále doprovází Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a případně Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.