Základní právní úprava znalecké činnosti v České republice

     

    Od 1. 1. 2021 je výkon znalecké činnosti upraven Zákonem č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a  prováděcími vyhláškami, zejména pak Vyhláškou č. 503/2020 Sb., o výkonu znalecké činnosti a Vyhláškou č. 504/2020 Sb., o znalečném. Znaleckou činnost dále doprovází Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád a případně Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.