Profesní vzdělání, praxe a publikace v oboru:

 

Od r. 2023 (dosud) lektorská činnost na VŠFS -  předmět "Znalecké dokazování".

 

Od r. 2016 (dosud) výkon soukromé znalecké činnosti -  znalecká činnost v oborech kriminalistika a písmoznalectví (zejména pro potřeby Policie ČR a soudů, ale i soukromé klientely), poradenská a konzultační činnost, pořádání seminářů a školení (zejména pro bankovní sektor a studenty VŠ). 

 

Od r. 2013 (dosud) soukromá praxe v oboru - zpracování odborných posudků a vyjádření (do doby jmenování znalcem pod supervizí soudních znalců).

 

Vzdělání a praxi v oboru jsem získala mimo resort policie ČR. Úplné Curriculum Vitae naleznete zde

 

Absolvovaná školení, semináře, konference a kongresy:

- konference " Trestně právní a kriminalistické aspekty dokazování" pořádaná na VŠFS v Praze (2022),

- online seminář "Příprava na obecnou část znalecké zkoušky" pořádaný na Právnické fakultě MU v Brně (2022),

- kongres pro soudní znalce pořádaný na Právnické fakultě MU v Brně (2022),

- školení pro soudní znalce pořádané Ministerstvem spravedlnosti v Praze (2022),

- online konference pro soudní znalce pořádaná na Právnické fakultě MU v Brně (2022),

- třídenní seminář Československé společnosti pro písmoznalectví z.s. v Pardubicích (2022),

- online konference pro soudní znalce pořádaná na Právnické fakultě MU v Brně (2021),

- třídenní seminář Československé společnosti pro písmoznalectví z.s. v Olomouci (2021),

- online konference pro soudní znalce pořádaná na Právnické fakultě MU v Brně (2020),

- online seminář "Nový znalecký zákon" pořádaný na Právnické fakultě MU v Brně (2020),

- online seminář zaměřený na nový znalecký zákon pořádaný Československou společností pro písmoznalectví, z. s. (2020),

- seminář "Problematika padělků listin a zneužití podpisů pro potřeby výkonu správních činností" pořádaný v Liberci (2020),

- třídenní seminář Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s., konaný v Bratislavě (2019),

- seminář "Aktuality a změny v soudním znalectví včetně GDPR" pořádaný na VŠE v Praze (2018 ),

- třídenní seminář Československé společnosti pro písmoznalectví, z. s., pořádaný v Praze (2018),

- třídenní seminář Československé společnosti pro písmoznalectví, z. s., pořádaný ve Vyškově (2017), 

- kolokvium "Směnky a šeky" pořádané v Praze (2016),

- třídenní seminář Československé společnosti pro písmoznalectví, z. s., pořádaný v Solenicích u Prahy (2016),

- třídenní seminář Československé společnosti pro písmoznalectví, z. s., pořádaný v Bratislavě (2016),

- konference "Pokroky v kriminalistice 2015" požádaný na Policejní akadaemii v Praze (2016),

- třídenní seminář Československé společnosti pro písmoznalectví, z. s., pořádaný v Litomyšli (2016),

- specializační studium "Obecná problematika soudního znalectví - znalecké minimum" konané na VŠE v Praze (2013).

 

Publikace

- HORNYCHOVÁ, Helena. Uměle vytvořený srovnávací materiál: rozšiřující se nebezpečný fenomén v písmoznalecké praxi. Ročenka 2019-2020 Československé společnosti pro písmoznalectví. 2020, č. IV, s. 30-39.

- HORNYCHOVÁ, Helena; BRUNOVÁ, Markéta. Uměle vytvořený srovnávací materiál pro účely písmoznaleckého zkoumání v kontextu s problematikou předložení padělaného či pozměněného důkazního prostředku. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 1/2020, ročník 5, s. 58-72.

- HORNYCHOVÁ, Helena. Příspěvek k vývoji písmoznalectví. Ročenka Československé společnosti pro písmoznalectví. 2018, č. II, s. 31-36.