Profesní vzdělání, praxe a publikace v oboru:

 

Od r. 2016 výkon soukromé znalecké činnosti - během níž ročně zpracovávám mj. desítky znaleckých posudků zejména pro potřebu Policie ČR a soudů, ale i soukromou klientelu.

 

Od r. 2009 do r. 2016 soukromá praxe v oboru - během níž jsem ročně zpracovala desítky případů, odborných posudků a vyjádření (do doby jmenování znalcem pod supervizí soudních znalců).

 

profesní mezníky, publikace a absolvovaná školení ve zkratce:

2021

- účast na třídenním semináři Československé společnosti pro písmoznalectví z.s. (zkratka SpP) konaném v Olomouci,

2020

- účast na online konferenci pro soudní znalce pořadné 6.11.-7.11.2020 na Právnické fakultě MU,

- absolvování online programu celoživotního vzdělávání "Nový znalecký zákon" na Právnické fakultě MU,

- absolvování online semináře SpP zaměřeného na nový znalecký zákon,

- absolvování semináře "Problematika padělků listin a zneužití podpisů pro potřeby výkonu správních činností",

- odborná publikace: HORNYCHOVÁ, Helena; BRUNOVÁ, Markéta. Uměle vytvořený srovnávací materiál pro účely písmoznaleckého zkoumání v kontextu s problematikou předložení padělaného či pozměněného důkazního prostředku. Forenzní vědy, právo, kriminalistika, 1/2020, ročník 5, s. 58-72.

2019

- účast na třídenním semináři Československé společnosti pro písmoznalectví z.s. (zkratka SpP) konaném v Bratislavě,

- usnesením členské schůze členů spolku jsem byla dne 12. 4. 2019 zvolena místopředsedkyní Československé společnosti pro písmoznalectví z.s.,

- odborná publikace: HORNYCHOVÁ, Helena. Uměle vytvořený srovnávací materiál: rozšiřující se nebezpečný fenomén v písmoznalecké praxi. Ročenka 2019-2020 Československé společnosti pro písmoznalectví. 2020, č. IV, s. 30-39.

2018

- účast na jednodenním semináři "Aktuality a změny v soudním znalectví včetně GDPR" (28.5. 2018 v Praze)

- účast na třídenním semináři Československé společnosti pro písmoznalectví (Praha),

- odborná publikace: HORNYCHOVÁ, Helena. Příspěvek k vývoji písmoznalectví. Ročenka Československé společnosti pro písmoznalectví. 2018, č. II, s. 31-36.

2017

- v dubnu účast na víkendovém vzdělávacím semináři pořádaném Československou společností pro písmoznalectví (konáno ve Vyškově),

2016

- v listopadu účast na odborném kolokviu "Směnky a šeky" (v Praze),

- v říjnu účast na víkendovém vzdělávacím semináři pořadaném Československou společností pro písmoznalectví (v Solenicích),

-  v červnu jsem složila slib do rukou předsedkyně Krajského soudu v Praze (tzv. jmenování znalce) a následně byla zapsána do seznamu znalců,

-  v dubnu účast na víkendovém vzdělávacím semináři pořadaném Společností pro písmoznalectví (v Bratislavě),

úspěšné složení ústní zkoušky před poradním sborem ministra spravedlnosti pro znalecké otázky (zkoušky byly vyhlášené v březnu r. 2016 po třech letech),

2015

- vypracování modelového znaleckého posudku pro účely jmenování soudním znalcem, na výzvu ministerstva spravedlnosti zpracováno a odevzdáno ve lhůtě  14 dnů (v prosinci r. 2015),

- účast na konferenci "Pokroky v kriminalistice 2015"

- účast na víkendovém vzdělávacím semináři pořadaném Společností pro písmoznalectví (v Litomyšli),

- po splnění všech zákonných podmínek podání žádosti o jmenování soudním znalcem v oboru písmoznalectví (v březnu r. 2015),

2014

- po splnění všech zákonných podmínek podání žádosti o jmenování soudním znalcem v oboru kriminalistika (v březnu r. 2014),

2013

- absolvování specializačního studia "Obecná problematika soudního znalectví - znalecké minimum",

2010 - 2012

- individuální a intenzívní čtyřsemestrální studium kriminalistiky a písmoznalectví pod vedením tří renomovaných soudních znalců na Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín (ukončeno závěrečnou zkouškou a získáním osvědčení),

2009 - 2010

- absolvování dvousemestrálního specializačního studia písmoznalectví na Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín (ukončeno komisionální závěrečnou zkouškou před soudními znalci a získáním osvědčení),

2006/2007 - 2010

-  absolvování 2 rekvalifikačních kurzů zaměřených mj. na analýzu a syntézu ručního písma.

 

Vzdělání a praxi v oborech jsem získala mimo resort policie ČR.