Zajištění materiálu

  

     Na zajištění sporného a srovnávacího mateirálu jsou ze strany písmoznalců kladeny vysoké nároky, protože ve velké míře ovlivňují úspěšnost písmoznaleckého zkoumání.  Formu sporného materiálu znalec neovlivní, přesto se snaží získat tento materiál v originálu. O to větší úsilí vynaloží o získání co nejkvalitnějšího srovnávacího materiálu. Ten musí být především spornému materiálu adekvátní druhem písma. Zkoumat lze jen druhově shodné písmo, např. sporné perličkové písmo se srovnávacím perličkovým písmem. Obdobná adekvátnost platí i pro zkoumání podpisů (např. shodné znění podpisů). Identifikační zkoumání se prvotně zaměřuje na pravost podpisu k osobě, na jejíž jméno zní. Proto je třeba předložit srovnávací podpisy od této osoby.

    Dalším požadavkem pro srovnávací materiály a podpisy je časová vazba. Srovnávací materiál by měl být mj. zajištěný z inkriminované doby, tedy z doby vzniku sporného mateirálu.

    Také rozsah předloženého srovnávacího materiálu rozhodne o úspěšnosti zkoumání. Obecně lze říci, že čím je sporný materiál kratší, tím by měl být srovnávací materiál rozsáhlejší. Mezi krátké písemné projevy patří i podpisy. Nelze stanovit ideální rozsah srovnávacích podpisů; to se odvíjí od charakteru, vyhotovení a zpracovatelnosti sporného podpisu.