Víte, že ...?

 

  • písmoznalecké zkoumání není o nic jednodušší než balistika, daktyloskopie nebo trasologie? Písmoznalec však nehledá přesnou shodu jako v jiných kriminalistických disciplínách, ale zjišťuje přirozenou variabilitu pisatele. Tzn., že písmoznalec analyzuje v rukopisu znaky a zjišťuje, jak jsou proměnlivé (variabilita) a naopak, které jsou ustálené (stabilita).
  • podpis je v běžném životě nejčastěji používaný písemný projev člověka?
  • jako je jedinečný každý z nás, jako jsou jedinečné naše otisky prstů, tak jsou i jedinečné naše podpisy?
  •  za život se nikdo z nás nepodepíše dvakrát naprosto stejně?
  •  tradice významu podpisu je velmi prastará a zažitá, proto se s ním setkáváme již před více než 2000 lety?
  •  první prokázané zmínky o zkoumání písma za účelem identifikace pisatele jsou známy již z doby Antiky?
  •  již v 16. století měla Francie sdružení soudních znalců písma?
  •  podoba vlastnoručního podpisu není v České republice upravena v žádném právním předpisu?