Literatura

 

    Níže je uvedený seznam převážně české literatury, ze které je možno čerpat podrobnější informace o historii a vývoji písma, kriminalistice a v omezené míře o písmoznalectví. Čtenáře předem upozorňuji, že mnohé publikace uvádí o písmoznalectví zkreslené, zastaralé a někdy dokonce nepravdivé informace.

 

BERÁNEK, Karel. Písmo našich listin a listů od 12. do 20. století. 2. vyd. Praha : Genealogická a heraldická společnost, 1976.

 

BERTL, Ivan. Grafologie v pedagogické praxi. 1. vyd. Praha : Triton, 2009. ISBN 978-80-7387-340-0.

 

BROOKS, C. Harry, MELOUN, Jan. Příručka experimentální grafologie. Praha : Melantrich a. s., 1930.

 

DAMON, Cyron. Úplný systém okkultních nauk: Charakter a jeho rozbor s použitím vědecké Fysiognomiky, Frenologie a Grafologie. 1. vyd. Praha : Kodym, 1933.

 

EKSCHMITT, Werner. Paměť národů. 1. vyd. Praha : Orbis, 1974.

FISCHEROVÁ-KATZEROVÁ, Vlaďka, ČEŠKOVÁ-LUKÁŠOVÁ, Dana. Grafologie.  1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., 2004. ISBN 80-247-0851-5.

 

FISCHEROVÁ-KATZEROVÁ, Vlaďka, ČEŠKOVÁ-LUKÁŠOVÁ, Dana. Grafologie pro personalisty a manažery.  1. vyd. Praha : Grada Publishing, a. s., 2007. ISBN 978-80-247-1552-0.

 

FLANDERKOVÁ, Julie. Grafologie pro každého. Praha : nakladatel Josef Horka, 1947.

 

HARRISON, Ian, et. al. Znaky a symboly. 1. vyd. Praha : Euromedia Group, k. s., 2009. ISBN 978-80-242-2492-3. 

 

HŘEBÍČEK, Luděk. Vyprávění o lingvistických experimentech s textem. 1. vyd. Praha : Academia, 2002. ISBN 80-200-0973-6.

 

JEŘÁBEK, Jan. Grafologie: více než diagnostika osobnosti. 5. vyd. Praha : Argo, 2003. ISBN 80-7203-524-8.

 

KÉKI, Béla. 5000 let písma, 1. vyd. Praha : Mladá fronta, 1984.

 

KUČERA, Miloslav. Mluví písmo: proč, kdy, jak a ke komu. 1. vyd. Praha : Avicenum zdravotnické nakladatelství, 1991. ISBN 80-201-0186-1.

 

LOUDA, Zdeněk. Písmo: jeho historický vývoj a význam; základy vytváření stylového písma. Praha : Prometheus, 1936.

 

LOUKOTKA, Čestmír. Vývoj písma. 1. vyd.  Praha : Orbis, 1946. 

 

LOWE, Sheila. Písmo slavných osobností. 1. vyd. Praha : Euromedia Group, k. s., 2009. ISBN 978-80-242-2570-8.

 

MENHART, Oldřich. Nauka o písmu. 5. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, n. p., 1981. č. 85-80-29/5.

 

MEYER, Jerome S. Každý grafologem snadno a rychle. dotisk 1. vyd. Praha : Ing. R. Mikuta, 1949.

 

MISTRIK, Jozef. Grafológia : synkritická analýza v modernej grafológii. 2. vyd. Bratislava : Obzor, 1985.

 

MOJDL, Lubor. Encyklopedie písem světa: Písma Evropy, Kavkazu a helénké oblasti. Praha : Libri, 2005. ISBN 80-7277-288-0.

 

PETERA, Josef. Úvod do soudní a kriminální grafologie: Stručné dějiny grafologie.  1. vyd. Praha : Česá grafická Unie a.s., 1947.

 

PLATT, Richard. Místo činu: základní průvodce kriminalistickými metodami. 1. vyd. Praha : nakladatelství Slovart, 2005. ISBN 80-7209-746-6.

 

POPPÉEOVA, Dolfína, ZELINKA, Adolf. Učebnice grafologie: Co prozrazuje rukopis člověka. Mělník n. Lab. : Sfinx, 1922.

 

PORADA, Viktor et al. Kriminalistika: úvod, technika, taktika.  Plzeň : Aleš Čeněk, s. r. o., 2007. ISBN 978-80-7380-038-3.

 

RAK, Roman, et. al. Biometrie a identita člověka : ve forenzních a komerčních aplikacích. Praha : Grada Publishing, a. s., 2008. ISBN 978-80-247-2365-5.

 

SAUDEK, Robert. Vědecká grafologie: psychologie písma. Brno : Schneider, 2000. ISBN 80-85796-93-7.

 

SCHÖNFELD, Vilém. Učebnice vědecké grafologie: pro začátečníky. 4. vyd. Praha : Elfa, 2007. ISBN 978-80-86439-10-5.

 

TAUŠ, Karel. Slovník cizích slov: zkratek, novinářských šifer, pseudonymů a časopisů pro čtenáře novin. 2. vyd. Praha :  nakladatel Karel Jelínek, 1947.

 

TRESTA, Ján. Grafológia pre každého. 1.vyd. Banská Bystrica : Písmoznalectvo, 1981.

 

VÍTKOVÁ, Jana. Grafologie: aneb čteme dvakrát. 2. vyd. Olomouc : Votobia, 2001. ISBN 80-7198-501-5.

 

ŽIVNÝ, Petr. Co může říci písmo: kapitoly z grafologie. 1. vyd. Praha : Horizont, 1991. ISBN 80-7012-056-8.