Autorská práva aneb upozornění na podmínky používání těchto internetových stránek

    Vlastníkem, autorem a provozovatelem internetových stránek www.hornychova.cz je Mgr. Helena Hornychová, soudní znalec z oboru kriminalistika a písmoznalectví (dále jen „provozovatel“), se sídlem K Vořechu 1510, 295 01 Mnichovo Hradiště, která je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněna vykonávat majetková práva k těmto internetovým stránkám.

 

    Vstupem, prohlížením a používáním těchto stránek souhlasíte bezpodmínečně a bez výhrad s následujícími podmínkami použití.

 

    Provozovateli náleží všechna autorská práva k internetovým stránkám na doméně "www.hornychova.cz", zejména pak k názvu "kriminalistika a písmoznalectví", veškerému obsahu, včetně textu, veškerých vyobrazení na těchto stránkách (fotografie, obrázky, prezentace apod.), designu stránek, grafiky a logu (lupa s monogramem „HH“), jakož i k výběru a způsobu uspořádání záložek obsažených na těchto stránkách. Uživatel (návštěvník internetových stránek) bere na vědomí, že mnohé části jsou vedle autorského práva chráněna i licenční smlouvou (např. logo s názvem), čímž může uživatel při jejich zneužití poškodit i třetí stranu.

 

    Internetové stránky slouží k osobní a pracovní prezentaci soudní znalkyně Mgr. Heleny Hornychové. Uvedené informace jsou informačního a obecného charakteru. Provozovatel internetových stránek a domény www.hornychova.cz nenese vůči žádné jiné straně odpovědnost za přímé či nepřímé škody či ztráty způsobené použitím informací z jejích nebo odkazovaných internetových stránek. Provozovatel neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona.

 

    Veřejná produkce či reprodukce, mediální šíření, výroba kopií, upravování, distribuce, ukládání, stahování či přenášení na jiné servery částí nebo celého obsahu těchto internetových stránek v jakékoliv podobě je bez předchozího písemného souhlasu provozovatele nepřípustné a nezákonné, stejně jako napodobování tohoto díla. Zveřejnění jakýchkoliv údajů či informací na stránkách www.hornychova.cz, s výjimkou tohoto upozornění, nemá povahu žádného právního úkonu, nebude-li v jednotlivých případech výslovně stanoveno jinak. Užití těchto internetových stránek je možné v souladu s autorským zákonem pouze pro osobní potřebu fyzické osoby nebo pro svou vlastní vnitřní potřebu právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby.

 

    Předem děkuji, že respektujete autorská práva a duševní vlastnictví vztahující se k těmto internetovým stránkám.