Seminář na téma "MUSÍM SI CHRÁNIT SVŮJ PODPIS"

 

V současné době je seminář s uvedenou tématikou na českém trhu ojedinělý!

 

  Seminář seznamuje posluchače  s nebezpečnými jevy moderní doby – padělání podpisu, zneužití osobních údajů a identity, pozměňování a padělání platebních prostředků a dokladů a mnohé další. Cílem semináře je zprostředkovat posluchačům, co se rozumí problematikou finančních podvodů, ale také upozornit na následky neuváženého uzavření finančního závazku.

    Posluchači jsou seznámeni s forenzním oborem písmoznalectví, který zkoumá sporné podpisy za účelem posouzení jejich pravosti, a to především pro potřeby orgánů činných v trestním řízení. Důraz je kladený na ochranu nejen vlastnoručního podpisu, ale i osobních dokladů a osobních údajů. Seminář přiblíží posluchačům jaký druh podpisu je méně odolný vůči padělání a jak lze zvýšit jeho odolnost proti příp. zneužití. Seminář je obohacený kauzuistikou.  

  •  Základní doba trvání semináře pro studenty SŠ a VOŠ je 2 x 45 min,
  •  seminář je určen max. pro jednu třídu (do 25 studentů nebo posluchačů),
  •  individuálně lze realizovat seminář i pro nižší počet účastníků, samozřejmě při zachování kvality a příznivé ceny,
  •  cena smluvní (dle počtu posluchačů, objednaných seminářů apod.),
  •  realizace seminářů v rámci celé České republiky.

 

Seminář je vhodný pro:

  • studenty středních a vyšších odborných škol (ale i vysokých škol) - seminář je v souladu s dlouhodobými prioritami vzdělávací politiky MŠMT, protože jeho cílem je podpořit finanční gramotnost posluchačů a zároveň splňuje priority MVČR z hlediska prevence kriminality,

a upravené verze semináře jsou vhodné zároveň také pro:

  •  uchazeče o práci na Úřadu práce ČR  - dlouhodobě nezaměstnaní se dostávají do tíživé finanční situace, kterou mnohdy řeší neuváženým uzavřením finančního závazku (mnohdy od nebankovní instituce), a tedy i pro tuto skupinu osob je upravená verze semináře vhodná z hlediska prevence,
  •  seniory - upravená verze semináře je určena pro seniory, protože tato skupina osob je ohrožena důvěrou, začínající ztrátou pozornosti, ale i zhoršenou motorikou, což "nahrává podvodníkům". Cílem semináře pro seniory je srozumitelně pojmout a vysvětlit problematiku nechtěného uzavření finančního závazku, podvodů spojených s paděláním podpisu, ale také poskytnout praktický návod jak ochránit svůj podpis.