Seminář na téma "PODPIS Z POHLEDU ZÁKONA"

 

Novinka - seminář pro manažery a podnikatele, kteří uzavírají důležité obchodní transakce (fúze společností, zakladatelské listiny, nadační fondy) a finanční závazky (směnky, úvěry). Základním obsahem semináře je vlastnoruční podpis a jeho právní postavení mezi moderními "e-podpisy", a to především z pohledu nového Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.