Seminář na téma "PRAVÝ PODPIS VS. PADĚLEK I. a II."

 

Seminář je vhodný pro:

  •  bankovní úředníky, kteří pracují s podpisovými vzory,
  •  pracovníky z bankovních i nebankovních institucí, kteří uzavírající finanční transakce (např. směnky, úvěry),
  •  finanční poradce, pojišťovací makléře,
  •  pracovníky na matrikách, poštách, katastrálních úřadech.

 

  Odborný seminář (základní I. a navazující II.) je zaměřen na bankovní praxi a pracovníky, kteří pracují s podpisy a podpisovými vzory. Cílem je zejména seznámit posluchače s možnostmi jak rozlišit pravý podpis od padělaného. Orientovat se nejen v druzích podpisů a padělků, ale současně znát základní pravidla písmoznaleckého zkoumání. Seminář nezapomíná ani na to, že moderní doba přináší nové způsoby padělání, proto posluchači získají informace i o způsobech technického padělání podpisů.

    Na seminář I. je možné navázat seminářem "Pravý podpis vs. padělek II.", který rozvíjí teoretické a praktické základy osvojené v prvním kurzu. Detailněji je pak zaměřen na jednotlivá hlediska při postupu ověřování pravosti podpisu podle podpisového vzoru.

  •  základní doba trvání semináře je cca 3,5 až 4 hod. /navazjícího semináře 2,5 až 3 hod./,
  •  počet účastníků je max. 10 (s ohledem na zachování kvality školení),
  •  individuálně lze realizovati kratší seminář pro malý počet účastníků, samozřejmě při zachování kvality a příznivé ceny,
  •  realizace seminářů v rámci celé České republiky,
  •  cena podle domluvy (v závislosti na počtu účastníků, počtu objednaných seminářů apod.).