Vítejte na stránkách věnovaných písmoznalectví a kriminalistické expertíze ručního písma; tyto obory můžete od 1.1.2021 nalézet také pod názvem soudního oboru "Expertíza písma" (odvětví Forenzní analýza rukopisu). 

      Působím jako soudní znalec ve forenzním oboru kriminalistika, specializace expertíza ručního písma a oboru písmoznalectví, specializace ruční písmo. Tyto obory s uvedenými specializacemi se primárně zabývají posuzováním pravosti podpisu (např. na směnce) a identifikací pisatele ručně psaných textů (např. závěti, anonymu). V rámci soukromé praxe ročně zpracovávám desítky znaleckých posudků především pro potřeby státních orgánů (tj. soudy a Policie ČR). 

    Vedle základních informacích o těchto forenzních disciplínách se Vám dovolím profesně představit a nabídnout své služby. Máte-li jakékoli dotazy ohledně písmoznalectví (forenzní expertízy ručního písma), pak mě neváhejte kontaktovat.

 

    Garantuji profesionální práci, za samozřejmé považuji vstřícné a rychlé jednání při zachování příznivých cen. Působím v rámci celé České republiky.

 

       V současnosti působím jako předsedkyně Československé společnosti pro písmoznalectví, z.s., a jako externí lektorka na VŠFS v Praze. Ručním písmem se zabývám více než patnáct let. Potřebné kvalifikační předpoklady pro výkon znalecké činnosti v oboru písmoznalectví se specializací ruční písmo jsem získala v letech 2009 - 2012 v Ústavu kriminalistiky a forenzních disciplín (ÚKFD) pod vedením tří renomovaných soudních znalců v oblasti identifikačního zkoumání ručního písma. Odborné znalosti a dovednosti jsem úspěšně obhájila při zkoušce před poradním sborem ministra spravedlnosti, čímž jsem splnila veškeré zákonné povinnosti pro jmenování. Následně jsem byla předsedkyní Krajského soudu v Praze v r. 2016 jmenovaná soudním znalcem v oboru kriminalistika a písmoznalectví (viz profesní seznam znalců). Znalosti si nadále prohlubuji nejen pravidelnými školeními, ale i např. spoluprací s kolegy z oboru kriminalistika (např. znalci se specializací na technické zkoumání dokladů a písemností). 

          

    Za spolupráci v oblasti zkoumání biometrických podpisů děkuji společnosti Signosoft s.r.o.